Ako sa naučiť PRIJÍMAŤ výzvy a užívať si proces ZMENY?


 
Keď ZMENÍME svoje návyky, zmeníme aj svoj ŽIVOT.

Tu je DESAŤ najDÔLEŽITÝCH NÁVYKOV:
1. ZAČNI v malom. Nesnaž sa zmeniť všetko naraz. Začnite s malými a zvládnuteľnými zmenami, ktoré môžu viesť k veľkým výsledkom. Malé víťazstvá ti časom zvýšia sebavedomie a motiváciu.

2. STANOV si jasné ciele. Vedz, čo chceš dosiahnuť a prečo. Urobte svoje ciele špecifické, merateľné a realistické. Mať jasnú víziu povedie vaše činy a udrží vaše sústredenia.

3. VYTVOR si plán. Nenechávajte svoj úspech na náhodu. Vytvorte si podrobný plán na dosiahnutie svojich cieľov. Tento plán by mal obsahovať kroky, časovú os a zdroje, ktoré potrebujete.

4. SÚSTREĎ sa na kľúčové zvyky. Nie všetky zvyky sú vytvorené rovnako. Niektoré zvyky majú pozitívny vlnový vplyv na iné oblasti vášho života. Tomu sa hovorí kľúčové návyky. Identifikujte a uprednostnite tieto návyky pre maximálny dopad.

5. BUĎ dôsledný. Húževnatosť je kľúčom k formovaniu návykov. Zaviaž sa svojim novým zvykom každý deň, nech sa deje čokoľvek. Konzistencia posilní vaše nové cesty a spraví vaše návyky ľahšie.

6. SLEDUJ svoj pokrok. Zaznamenajte si svoje zvyky a výsledky. Sledovanie vám pomôže zostať zodpovední a zmerať vaše zlepšenie. Sledovanie vám tiež pomôže identifikovať a prekonať všetky prekážky alebo výzvy, ktorým môžete čeliť.

7. POCHOP svoje spúšťače. Spúšťače sú podnety, ktoré podnecujú vaše zvyky. Môžu byť vnútorné alebo vonkajšie, pozitívne alebo negatívne. Pochopte, čo spúšťa vaše návyky a ako ich využiť vo svoj prospech alebo sa im v prípade potreby vyhnite.

8. PRIJÍMAJ zmenu. Zmena môže byť ťažká a nepríjemná. Nečakajte, že sa zmeníte cez noc. Postupne prijímajte zmenu a dovoľte si prispôsobiť sa. Zmena je proces, nie udalosť.

9. DODRŽUJ sebadisciplínu. Sebadisciplína je schopnosť kontrolovať svoje impulzy a konať v súlade s vašimi cieľmi. Sebadisciplína je nevyhnutná pre tvorbu nových návykov. Rozvíjajte sebadisciplínu nastavením pravidiel, odmien pre seba.

10. OSLAVUJ svoje úspechy. Nezabudnite uznať a osláviť svoje úspechy počas procesu - cesty. Oslavovanie posilní vaše návyky a zvýši vašu motiváciu. Oslavovanie spraví váš proces zábavnejším a príjemnejším.

Toto sú len niektoré zvyky, ktoré si upevníte pri mojich SEBArozvojových programoch a zážitkových pobytoch.

Som sprievodcom, ktorý vám pomôže zmeniť vaše návyky a zmeniť váš život.

S láskou a úctou

Yvette  -  autorka a lektorka vzdelávacích programov na mieru ©2024

Naše SEBArozvojové programy a zážitkové pobyty - tréningy na mieru..

Osobnostný rozvoj - Kompletný ONLINE koučing 📞 
 
ČAS kedy je potrebné zmeniť prostredie pre svoj osobnostný rast..CestaSebapoznania 👇🏼

DETOXIKAČNO - transformačný pobyt