Jasnovidka Terapeutka Yvette

 

ŽIJEM SVOJ SEN, CHCEŠ AJ TY?

 

ONLINE Exkluzívne Konzultácie a KOUČING - MENTORING aj pre prominentných VIP klientov.

Pri konzultáciách a terapiách využívam JASNOVIDENIE. Pri práci s klientom ideme do hĺbky, odblokovávame minulý život klienta - REGRESNÁ TERAPIA, prenatálne obdobie, detstvo, pubertálny vek, dospelosť až po súčasnosť. Taktiež očisťujeme rodovú líniu a karmické vzťahy. Vzťahy: rodinné, partnerské, pracovné, susedské. Pri dlhodobých konzultáciách kladiem dôraz, aby každý klient ovládal, ako postupovať pri očiste: seba, svojho domova, pracovného priestoru a taktiež techniky bezmyšlienkovitého stavu, aby mohlo nastať VEDOMÉ TVORENIE svojho života.. Ako dosahovať svoje ciele, krok po kroku.. Ako prepojiť myslenie s cítením, ako sa dostať do rovnováhy, udržať si túto naučenú praktiku.. Ako prepojiť materiálne s duchovnom, tak aby si každý klient dokázal zhmotniť pre seba lepší „VYSNÍVANÝ" život, t.j. vzťahy, prácu, financie, zdravie, fyzickú kondíciu a pozitívne myslenie. Z tohto dôvodu je dôležitá, dlhodobá spolupráca.

 

U mňa získava každý klient, záruku kvality a garanciu dohodnutých konzultácií a taktiež DISKRÉTNOSŤ. Pri dlhodobej spolupráci každý môj klient dosiahol pozitívnu zmenu vo svojom živote. Moja prax s klientmi z celého sveta je 30 rokov.

 

Moja práca s klientom pre pozitívnu zmenu v jeho živote, má zmysel iba pri dlhodobých konzultáciách. Z tohto dôvodu mám zvýhodnenú cenu pri dlhodobej pravidelnosti. Iba takto môže „môj“ NOVÝ klient, očakávať ZÁRUKU životnej zmeny. Samozrejme v prípade, ak klient dodržiava všetko to, čo na týchto konzultáciách – terapiách, pravidelne konzultujeme. Preto každý klient dostáva počas konzultácií úlohy, ktoré pravidelne praktizuje vo svojom živote, a tak sledujem jeho napredovanie. Takto aplikujeme teóriu v praxi, aby to bolo pre každého klienta zrozumiteľné a pochopiteľné.

 

Pred konzultáciou je potrebné uhradiť platbu, podľa tabuľky a následne si dohodneme presný termín a čas konzultácie. Každý klient, ktorý si zaplatí dlhodobé konzultácie so zvýhodnenou cenou, musí si ich vyčerpať, peniaze nevraciam späť. V prípade, že sa klient nemôže zúčastniť konzultácie, ktorú už má uhradenú, automaticky si dohodneme náhradný termín a pokračujeme ďalej.

Každá pravidelná konzultácia trvá 90 minút, nie dlhšie. V prípade ak sa klient nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v dohodnutý termín a čas konzultácie, je potrebné to oznámiť, min. 2 pracovné dni vopred.

 

Neručím za zmenu, v prípade ak klient s ktorým pracujem dlhodobo, súbežne navštevuje iného terapeuta. Z tohto dôvodu si vyhradzujem právo odstúpiť od tejto dohody a nepokračovať v konzultáciách, aby sme obidve strany predišli tomu, že moja snaha nebude realizovaná nakoľko každý terapeut, konzultant - mentor má iný postup práce, metódy a techniku.

 

Klient má záruku našej spolupráce – formou konzultácií, objednaním a zaplatením sumy, ktorú si vyberie podľa Cenníka. Obdrží doklad a to, Potvrdenie – daňový doklad, Faktúru. Zaplatením platby, zároveň vzniká spolupráca, a klient týmto súhlasí s podmienkami, tejto dohody.

 

 

 

PRAVIDELNÉ online VIP konzultácie - KOUČING - MENTORING* – Cenník k 01.08.2023
Pre podnikateľov a živnostníkov.

 

Frekvencia platenia:

(časový interval)

*2x mesačne 90 minút
(ak nie je dohodnuté inak)

Počet konzultácií spolu:

Cena € za konzultácie:

Cena spolu EUR:

Jedna

Dve

1. štvrťročná

3 mes. x 2 konz.*

6

127,50

255

765

2. mesačná

1 mes. x 2 konz.*

2

149,50

299

299

Pred objednaním služby ma kontaktujte.

Objednať službu..

 

 

PRAVIDELNÉ online konzultácie - KOUČING - MENTORING* – Cenník k 01.08.2023

 

Frekvencia platenia:

(časový interval)

*2x mesačne 90 minút
(ak nie je dohodnuté inak)

Počet konzultácií spolu:

Cena € za konzultácie:

Cena spolu EUR:

Jedna

Dve

1. dvojmesačná

2 mes. x 2 konz.*

4

111

222

444

2. mesačná

1 mes. x 2 konz.*

2

127,50

255

255

Pred objednaním služby ma kontaktujte.

Objednať službu..

*ONLINE VIP Konzultácie aj prostredníctvom WhatsApp, alebo Viber volania. 

 

Pre rýchlejšiu zmenu v živote klienta a ľahšie napredovanie, máme AJ tento ROK 2023 v ponuke Jedinečný a unikátny program Cesta SebaPoznania v Španielsku, kde dosiahne klient pri dvojtýždňovom pobyte osobne to, čo na diaľku pri konzultáciách v priebehu pol roka. Tento pobyt je určený pre klientov, ktorý potrebujú rýchlu zmenu. A čo je výnimočné, klient má prácu na sebe spojenú s dovolenkou a oddychom. Takúto jedinečnú možnosť získa klient iba u nás. Táto ponuka vznikla iba pre Slovákov a Čechov a to z dôvodu po ťažkom celosvetovom období, kde ľudia veľmi utrpeli na psychike.

 

Teší sa na Vás

 

YVETTE

VIP Osobná Mentorka, Terapeutka, Koučka 
s Jasnovideckými schopnosťami

   mail: yvettedulak@milagros.sk

  phone: +421 950 518 858
Používam aj WhatsApp a Viber
Každý pracovný deň: od 9.00 do 18.00 hod

 

 

 

...kedy potrebuješ KOUČING?...

Keď chceš životnú zmenu, a pri dlhodobej stagnácií.

...a keď..

❣️ Máš už dosť poučiek? Opakujúcich sa citátov, rôznych seminárov, motivačných kníh, lebo Ti nepriniesli očakávaný život po akom túžiš?
❣️ Chceš vedieť, čo naozaj funguje? A hlavne ako to funguje?
❣️ Chceš vedieť prečo sa Ti dejú opakované situácie a nerozumieš, im?
❣️ Chceš partnerský vzťah po akom si vždy túžil/a?
❣️ Chceš prácu, ktorá by Ťa napĺňa a prinášala Ti aj adekvátnu finančnú odmenu?
❣️ Tvoje bývanie dom, či miesto je také ako si si vždy predstavoval/a?
❣️ A čo TVOJE Zdravie a Fyzický, či Psychický stav?
❣️ Máš postavu, po akej si vždy túžil/a?
❣️ Si šťastný/á a cítiš sa tak naozaj?
❣️ Je ešte niečo, čo chceš zmeniť, čo si chceš splniť, či dosiahnuť, ale nevieš ako?
❣️ Si ochotná/ý urobiť maximum pre SVOJU zmenu?

🦋..tak SI NA SPRÁVNOM MIESTE a JA TI ukážem, že existuje jednoduché, fungujúce a hlavne trvácne riešenie pre TEBA.. a teraz je to na Tebe.. Čo SI ochotný/á urobiť TY, pre ZMENU? 💎🍀

👑 MÁM pre TEBA pripravené KOUČING - poradenstvo – ONLINE konzultácie NA DIAĽKU, individuálny prístup a riešenie..👑

👑..to je TVOJA INDIVIDUÁLNA, HĹBKOVÁ životná ZMENA/TRANSFORMÁCIA ..👑

..čo môžeš očakávať?
- Expresne rýchlo bez čakania (expresný, okamžitý – najbližší voľný termín)
- Maximálna DISKRÉTNOSŤ
- Individuálny – vysoko nadštandardný prístup
- Exkluzívne poradenstvo
- 100% Garancia zmeny – po absolvovaní úplnej, hĺbkovej transformácie - Záruka Spokojnosti..
 

..čo získaš KOUČINGOM - konzultáciami, so mnou? 

 

..OSOBNOSTNÝ ROZVOJ:

Spojenie mysle a ducha, prepojenie materiálneho a duchovného princípu..na základe ROVNOVÁHY, iba tak môže byť každý človek – ZDRAVÁ A BOHATÁ OSOBNOSŤ.

  Zdravé SEBAVEDOMIE a nasmerovanie, pri dôležitej životnej ZMENE..

 

V rámci mojich konzultácií nachádzaš odpovede pri pocitoch "zaseknutia", smútku, choroby, neschopnosti sa rozhodnúť pre ďalší krok, v prípade riešenia vzťahových otázok, dilemy v oblasti kariéry, či VEDOMÉHO tvorenia svojho života…


VZŤAHY – príčiny problémov vo vzťahoch, odporúčania na riešenie, dôvody konfliktov. Riešenie rodových otázok, liečenie rodových línií. Harmonizácia vzťahov s rodičmi, partnerom, deťmi. Partnerstvá – ozrejmenie podstaty a spojenia, posolstvo pre dušu v týchto vzťahoch.


TVORENIE/KARIÉRA – pochopenie poslania života na princípe “robím, čo milujem – milujem, čo robím”. Objasnenie túžby vašej duše po oblasti, v ktorej sa chce realizovať. V prípade túžby zmeniť oblasť tvorenia – príprava na zmenu.

FINANCIE – premena programu som NEDOCENENÝ/Á za svoju prácu, nastavenie CENY za svoju realizáciu v pracovnej oblasti.


TRANSFORMÁCIA STRACHOV A BLOKOV – odhalenie príčiny stagnácie v akejkoľvek oblasti života. Pochopenie a rozpustenie tejto príčiny.


PRÁCA S VNÚTORNÝMI PROGRAMAMI – premena pocitov viny, krivdy, obete, zlyhania, menejcennosti. Pochopenie svojej vlastnej dokonalosti a krásy duše, premena problému na potenciál k RASTU.


SPOZNÁVANIE VNÚTORNEJ PODSTATY – precítenie darov, snov, želaní a túžob, ktoré vaša duša chce zažiť v tomto období života. Spoznanie toho, kto v skutočnosti ste, aká žena/muž je v tvojom vnútri, keď odstránite všetky "nálepky" vytvorené svojimi starými programami, ktoré ste dostali, spoločnosťou.

NEVÁHAJ 


Ozvi sa a dohodneme si spoločný termín, pre Tvoje NAPREDOVANIE, v podobe JASNOVIDECKEJ KONZULTÁCIE a KOUČINGU.

 

YVETTE

VIP Osobná Mentorka, Terapeutka, Koučka 
s Jasnovideckými schopnosťami

   mail: yvettedulak@milagros.sk

  phone: +421 950 518 858
    Používam aj WhatsApp a Viber.
Každý pracovný deň: od 9.00 do 18.00 hod

 
 

 


 
