Jasnovidka Terapeutka Yvette

ONLINE Konzultácie a Emocionálny KOUČING.


Svet EMÓCIÍ je pre mnohých ešte stále neprebádaným a nepochopeným UNIVERZOM.

 

Možno je to tak preto, lebo samé o sebe sa len ťažko “vidia” voľným okom. Ich dopad na náš život je však nesmierny.

Schopnosť rozlišovať emócie, pomenovávať ich, vnímať ich a rozumieť im vnáša do života každého jedného človeka nadhľad, jasnosť, vedomie a porozumenie, čo samé o sebe vedie k spokojnejšiemu životu, lepším medziľudským vzťahom a lepšej komunikácii.

 

Každý jeden z nás môže využiť silu EMÓCIÍ vo svoj prospech v osobnom aj pracovnom živote.

 

Práve pre tento účel sme pripravili EMOCIONÁLNY KOUČING.

 

 

 

Čo získate emocionálnu gramotnosťou -  KOUČINGOM?

1. Poznanie svojich pocitov.
2. Mať zmysel pre empatiu.
3. Zvládať svoje
 emócie.
4. Opraviť emocionálne poškodenie.
5. Prepojenie do stability.

 

 

Vyznáš sa vo vlastných emóciách? Vieš ich pomenovať? Spracúvaš ich, alebo potláčaš?

 

Neutekaj pred emóciami, pozoruj ich, počúvaj, čo ti chcú povedať.

 

Každá emócia má svoj príbeh, Tvojich úspechov aj zlyhaní.

 

Preto je tak dôležité poznať svoju EMOCIONÁLNU Gramotnosť

 

Dôležitosť emocionálnej inteligencie v každodennom živote nemožno preceňovať. Vysoká EQ môže viesť k lepším medziľudským vzťahom, väčšiemu kariérnemu úspechu a zlepšeniu duševného zdravia. Hrá tiež kľúčovú úlohu v rozhodovacích procesoch a môže výrazne ovplyvniť celkovú kvalitu vášho života.

Zlepšenie vašej emocionálnej inteligencie sa nedá dosiahnuť zo dňa na deň.

 

Krátkodobé stratégie: Aktívne počúvanie a empatická komunikácia.

Na dosiahnutie trvalejšieho vplyvu sú potrebné dlhodobé stratégie: Sebapoznanie a vzdelávanie v oblasti emocionálnej gramotnosti a profesionálny EMOCIONÁLNY Koučing - prináša TRVALÉ výsledky.

Emocionálna inteligencia je vrodená vlastnosť. Hoci niektoré aspekty môžu byť vrodené, emocionálnu inteligenciu možno skutočne zlepšiť prostredníctvom tréningu a praxe.

 

Je to silné prepojenie medzi emocionálnou inteligenciou a spiritualitou. Základ EQ tvorí SPIRITUÁLNE učenie kde sa pracuje so všímavosťou, súcitom a vzájomnom prepojení.

 

Osoby s vysokým EQ často robia lepšie rozhodnutia, pretože dokážu oddeliť svoje emócie od situácie, racionálne analyzovať rôzne aspekty a predvídať emocionálny dopad každej možnosti.

Rodičia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú vo všeobecnosti úspešnejší pri výchove dobre prispôsobených a sebavedomých detí. Emočné zručnosti sa dajú naučiť už od útleho veku a rodičia zohrávajú pri tomto rozvoji rozhodujúcu úlohu.

 

Emocionálna inteligencia je rozhodujúcim faktorom v rôznych aspektoch života. Či už ide o pestovanie vzťahov, úspech v práci alebo zlepšenie duševnej pohody, vyššia EQ vám môže výrazne prospieť. Je to „tichá“ ZMENA, ktorú mnohí prehliadajú, ale po jej pochopení a zlepšení môže zmeniť váš život tak, ako ste si to ani nevedeli predstaviť.

 

 

Akým spôsobom sa staráte o svoje emócie? Ignorujete ich, snažíte sa ich potlačiť alebo si ich vo svojom živote všímate?

 

Na koučovanie často prichádza klient v klbku emócií, ktorého rozpletenie je často dobrý východiskový bod ku zmene po ktorej klient túži. Nepozeráme na emócie ako na dobré alebo zlé, ale skúmame, nakoľko daná emócia slúži alebo neslúži, pomáha či bráni dosahovať to, čo klient chce.

 

Ako profesionáli využívajú EMOCIONÁLNY Koučing, vo svojej praxi?

Mnohí ho využívajú pri cvičeniach na budovanie tímu, pri riešení konfliktov vo firmách a ako súčasť programov školenia vedúcich pracovníkov.

Z tohto dôvodu je dôležitá, dlhodobá spolupráca.

 

U mňa získava každý klient, záruku kvality a garanciu dohodnutých konzultácií a taktiež DISKRÉTNOSŤ. Pri dlhodobej spolupráci každý môj klient dosiahol pozitívnu ZMENU vo svojom živote.

 

Moja prax s klientmi z celého sveta, je 32 rokov.

 

Moja práca s klientom pre pozitívnu zmenu v jeho živote, má zmysel iba pri dlhodobých konzultáciách. Z tohto dôvodu mám zvýhodnenú cenu pri dlhodobej pravidelnosti. Iba takto môže „môj“ NOVÝ klient, očakávať ZÁRUKU životnej zmeny. Samozrejme v prípade, ak klient dodržiava všetko to, čo na týchto konzultáciách – pravidelne konzultujeme. Preto každý klient dostáva počas konzultácií úlohy, ktoré pravidelne praktizuje vo svojom živote, a tak sledujem jeho napredovanie. Takto aplikujeme teóriu v praxi, aby to bolo pre každého klienta zrozumiteľné a pochopiteľné.

 

Pred konzultáciou je potrebné uhradiť platbu, podľa tabuľky a následne si dohodneme presný termín a čas konzultácie. Každý klient, ktorý si zaplatí dlhodobé konzultácie so zvýhodnenou cenou, musí si ich vyčerpať, peniaze nevraciam späť. V prípade, že sa klient nemôže zúčastniť konzultácie, ktorú už má uhradenú, automaticky si dohodneme náhradný termín a pokračujeme ďalej.

Každá pravidelná konzultácia trvá 90 minút, nie dlhšie. V prípade ak sa klient nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v dohodnutý termín a čas konzultácie, je potrebné to oznámiť, min. 2 pracovné dni vopred.

 

Neručím za zmenu, v prípade ak klient s ktorým pracujem dlhodobo, súbežne navštevuje iného Kouča. Z tohto dôvodu si vyhradzujem právo odstúpiť od tejto dohody a nepokračovať v konzultáciách, aby sme obidve strany predišli tomu, že moja snaha nebude realizovaná nakoľko každý Kouč - Mentor má iný postup práce, metódy a techniku.

 

Klient má záruku našej spolupráce – formou konzultácií, objednaním a zaplatením sumy, ktorú si vyberie podľa Cenníka. Obdrží doklad a to, Potvrdenie – daňový doklad, Faktúru. Zaplatením platby, zároveň vzniká spolupráca, a klient týmto súhlasí s podmienkami, tejto dohody.

 

 

 

PRAVIDELNÉ online VIP konzultácie - KOUČING - MENTORING* – Cenník k 01.01.2024
Pre podnikateľov a živnostníkov.

 

Frekvencia platenia:

(časový interval)

*2x mesačne 90 minút
(ak nie je dohodnuté inak)

Počet konzultácií spolu:

Cena € za konzultácie:

Cena spolu EUR:

Jedna

Dve

1. štvrťročná

3 mes. x 2 konz.*

6

166,50

333

999

2. mesačná

1 mes. x 2 konz.*

2

199,50

399

399

Pred objednaním služby ma kontaktujte.

Objednať službu..

 

 

PRAVIDELNÉ online konzultácie - KOUČING - MENTORING* – Cenník k 01.01.2024

 

Frekvencia platenia:

(časový interval)

*2x mesačne 90 minút
(ak nie je dohodnuté inak)

Počet konzultácií spolu:

Cena € za konzultácie:

Cena spolu EUR:

Jedna

Dve

1. dvojmesačná

2 mes. x 2 konz.*

4

133

266

532

2. mesačná

1 mes. x 2 konz.*

2

166,50

333

333

Pred objednaním služby ma kontaktujte.

Objednať službu..

*ONLINE VIP Konzultácie aj prostredníctvom WhatsApp, alebo Viber volania. 

 

Pre rýchlejšiu zmenu v živote klienta a ľahšie napredovanie, máme AJ tento ROK 2024 v ponuke Jedinečný a unikátny program Cesta SebaPoznania v Španielsku, kde dosiahne klient pri pobyte osobne to, čo na diaľku pri konzultáciách v priebehu pol roka. Tento pobyt je určený pre klientov, ktorý potrebujú rýchlu zmenu. A čo je výnimočné, klient má prácu na sebe spojenú s dovolenkou a oddychom. Takúto jedinečnú možnosť získa klient iba u nás. Táto ponuka vznikla iba pre Slovákov a Čechov a to z dôvodu po ťažkom celosvetovom období, kde ľudia veľmi utrpeli na psychike.

...kedy potrebuješ KOUČING?...

Keď chceš životnú zmenu, a pri dlhodobej stagnácií.

...a keď..

❣️ Máš už dosť poučiek? Opakujúcich sa citátov, rôznych seminárov, motivačných kníh, lebo Ti nepriniesli očakávaný život po akom túžiš?
❣️ Chceš vedieť, čo naozaj funguje? A hlavne ako to funguje?
❣️ Chceš vedieť prečo sa Ti dejú opakované situácie a nerozumieš, im?
❣️ Chceš partnerský vzťah po akom si vždy túžil/a?
❣️ Chceš prácu, ktorá by Ťa napĺňa a prinášala Ti aj adekvátnu finančnú odmenu?
❣️ Tvoje bývanie dom, či miesto je také ako si si vždy predstavoval/a?
❣️ A čo TVOJE Zdravie a Fyzický, či Psychický stav?
❣️ Máš postavu, po akej si vždy túžil/a?
❣️ Si šťastný/á a cítiš sa tak naozaj?
❣️ Je ešte niečo, čo chceš zmeniť, čo si chceš splniť, či dosiahnuť, ale nevieš ako?
❣️ Si ochotná/ý urobiť maximum pre SVOJU zmenu?

🦋..tak SI NA SPRÁVNOM MIESTE a JA TI ukážem, že existuje jednoduché, fungujúce a hlavne trvácne riešenie pre TEBA.. a teraz je to na Tebe.. Čo SI ochotný/á urobiť TY, pre ZMENU? 💎🍀

👑 MÁM pre TEBA pripravené KOUČING - poradenstvo – ONLINE konzultácie NA DIAĽKU, individuálny prístup a riešenie..👑

👑..to je TVOJA INDIVIDUÁLNA, HĹBKOVÁ životná ZMENA/TRANSFORMÁCIA ..👑

..čo môžeš očakávať?
- Expresne rýchlo bez čakania (expresný, okamžitý – najbližší voľný termín)
- Maximálna DISKRÉTNOSŤ
- Individuálny – vysoko nadštandardný prístup
- Exkluzívne poradenstvo
- 100% Garancia zmeny – po absolvovaní úplnej, hĺbkovej transformácie - Záruka Spokojnosti..
 

..čo získaš KOUČINGOM - konzultáciami, so mnou? 

 

..OSOBNOSTNÝ ROZVOJ:

Spojenie mysle a ducha, prepojenie materiálneho a duchovného princípu..na základe ROVNOVÁHY, iba tak môže byť každý človek – ZDRAVÁ A BOHATÁ OSOBNOSŤ.

  Zdravé SEBAVEDOMIE a nasmerovanie, pri dôležitej životnej ZMENE..

 

V rámci mojich konzultácií nachádzaš odpovede pri pocitoch "zaseknutia", smútku, choroby, neschopnosti sa rozhodnúť pre ďalší krok, v prípade riešenia vzťahových otázok, dilemy v oblasti kariéry, či VEDOMÉHO tvorenia svojho života…


VZŤAHY – príčiny problémov vo vzťahoch, odporúčania na riešenie, dôvody konfliktov. Riešenie rodových otázok, liečenie rodových línií. Harmonizácia vzťahov s rodičmi, partnerom, deťmi. Partnerstvá – ozrejmenie podstaty a spojenia, posolstvo pre dušu v týchto vzťahoch.


TVORENIE/KARIÉRA – pochopenie poslania života na princípe “robím, čo milujem – milujem, čo robím”. Objasnenie túžby vašej duše po oblasti, v ktorej sa chce realizovať. V prípade túžby zmeniť oblasť tvorenia – príprava na zmenu.

FINANCIE – premena programu som NEDOCENENÝ/Á za svoju prácu, nastavenie CENY za svoju realizáciu v pracovnej oblasti.


TRANSFORMÁCIA STRACHOV A BLOKOV – odhalenie príčiny stagnácie v akejkoľvek oblasti života. Pochopenie a rozpustenie tejto príčiny.


PRÁCA S VNÚTORNÝMI PROGRAMAMI – premena pocitov viny, krivdy, obete, zlyhania, menejcennosti. Pochopenie svojej vlastnej dokonalosti a krásy duše, premena problému na potenciál k RASTU.


SPOZNÁVANIE VNÚTORNEJ PODSTATY – precítenie darov, snov, želaní a túžob, ktoré vaša duša chce zažiť v tomto období života. Spoznanie toho, kto v skutočnosti ste, aká žena/muž je v tvojom vnútri, keď odstránite všetky "nálepky" vytvorené svojimi starými programami, ktoré ste dostali, spoločnosťou.

NEVÁHAJ 


Ozvi sa a dohodneme si spoločný termín, pre Tvoje NAPREDOVANIE, v podobe KONZULTÁCIE a KOUČINGU.

 

YVETTE

Osobná Mentorka, Koučka 

  Mail: online @ yvettedulak.com

 Phone: +421 950 518 858
    Používam aj WhatsApp a Viber.
Každý pracovný deň: od 9.00 do 18.00 hod

 
 

 


 
