💛 Čo je to starostlivosť o SEBA? 💛


💛 Čo je to starostlivosť o SEBA? 💛

Starostlivosť o SEBA je úmyselná a všímavá starostlivosť o vaše duševné, emočné, duchovné a fyzické zdravie.
 
💛 Pojem starostlivosť o SEBA označuje akúkoľvek zámernú činnosť, ktorú vykonávate, ktorá chráni a vyživuje vaše duševné, fyzické, emočné a duchovné časti.
 
✨ Starostlivosť o SEBA zahŕňa množstvo praktík od zdravého stravovania, pohybu, dostatočného spánku, rozvíjania všímavosti, meditačných a relaxačných praktík až po sebapoznanie a SEBA rozvoj, či budovanie SEBA hodnoty.
 
💛 S prístupom k životnému štýlu starostlivosti o SEBA môžete vyživiť svoje telo aj dušu, pravidelne uvoľňovať stres, napätie, úzkosť, emócie, predísť syndrómu vyhorenia, lepšie riadiť svoj čas vzhľadom na vlastné potreby…
 
✨ Čas venovaný vlastnej duševnej a fyzickej pohode vytvára a dopĺňa zásoby energie, ktoré môžete využiť podľa SEBA.
Starostlivosť o SEBA je absolútne nevyhnutná, zdravá a pre život potrebná.
Starostlivosť o SEBA je založená na 4 hlavných princípoch:
 
💛 JEDINEČNOSŤ - každý má iné potreby, túžby a možnosti, takže starostlivosť o SEBA bude vyzerať u každého inak.
 
✨ ZMYSELNOSŤ - je dôležité rozhodnúť sa vo svojom živote zaujať prístup starostlivosti o SEBA a vedome konať na ochranu a zlepšenie svojho zdravia.
 
💛 PRAVIDELNOSŤ - jednorazová starostlivosť prinesie potešenie, ale pravdepodobne len na krátky čas. Pre vybudovanie stabilnej zdravej kondície, dobrej psychickej odolnosti a zásobu podporných zdrojov je POTREBNÉ vyvinúť si pravidelný návyk zdravej starostlivosti o SEBA.
 
✨ AKTUÁLNOSŤ (v prítomnosti) - rastieme, vyvíjame sa, menia sa časy a obdobia a situácie, v ktorých sa nachádzame. V rôznych fázach nášho života sa menia naše potreby, možnosti a nastavenia - preto je potrebné neustále aktualizovať aktivity a prístup starostlivosti o SEBA.
Starostlivosť o SEBA je rozdelená na:
 
💛 PREVENCIU- zahŕňa pravidelnú starostlivosť o SEBA, zdravé návyky a rituály, ktoré posilňujú psychickú odolnosť a pohodu. To znamená, že hľadáte alebo už viete, čo vás robí šťastným, čo vás núti vypnúť a relaxovať, čo vám pomáha prekonať bežný denný stres, vedome naplniť zásobáreň energie z pozitívnych zdrojov.
 
✨ KRÍZU - tu si zvyčajne vyberáme úplne iné stratégie sebapodpory a starostlivosti o SEBA ako zvyčajne. V tomto období potrebujeme krízový plán a práve vyššie spomínané usporiadané dávky pozitívnej energie, pozitívne zdroje a rýchlu pomoc. Niekedy však nemusia stačiť vlastné sily alebo nejaké bežné doterajšie praktiky a je v poriadku požiadať o POMOC - aj toto je súčasť starostlivosti o SEBA.
 
 
💛 CYKLIČNOSŤ - situácie sa vracajú do "nového" normálu. Je vhodné aktualizovať si svoje priority, potreby a prístup k starostlivosti o SEBA, zamyslieť sa nad tým, čo vám “ťažké” časy dali/zobrali a čo vám pomohlo prekonať toto obdobie a čo ešte potrebujete ZMENIŤ.
 
🤗 Každý nový deň máme šancu zmeniť svoj život ❤️
Vždy je to na vás, či budete budovať svoju Seba Hodnotu a plniť si svoje túžby a sny, alebo budete len snívať o živote, ktorí by ste chceli..
 
Na ceste Seba rozvoja, stretnete ľudí, ktorí nielen priznajú vašu existenciu, ale budú si ju vážiť. Nájdete si mentora, ktorý vo vás verí a posunie vaše hranice. Na ceste Seba rozvoja nájdete svoje miesto na tomto svete. Získate ľudí ktorí si vážia vašu osobu aj vašu prácu. Získate Seba hodnotu.
 
Online konzultácie - Sebarozvoj 👇🏼
 
CESTA SebaPoznania - Transformačný pobyt v mojom ( v našom) sprievode 🇪🇸 👇🏼
 
Viac info o programe vlastnej SEBA hodnoty 💃 a pobyte v Španielsku, nájdete vo videu👇🏼
Náš program a spokojné klientky
 
ĎAKUJEM za každé zdieľanie 🙏🏼❤️
 
S láskou Yvette MENTOR - Kouč 😘