Spirituálny význam vstupu Pluta do Vodnára.


DNES 21. januára 2024 o 02:28 miestneho času vstupuje Pluto  do Vodnára aby odštartovalo veľkú transformáciu ĽUDSTVA a pretože do Vodnára so slobodným duchom vstupuje spoločne so Slnkom tak znásobuje jeho SILU a jeho vplyvy sú oveľa intezívnejšie. Tentoraz na sedem mesiacov a následne 1. septembra o 00:57 opäť vtancuje späť do Kozorožca, aby nakoniec 19. novembra 2024 o 22:03 do tretice vstúpil do Vodnára, kde zostane až do 9. marca 2043..

Hovoríme o mimoriadne intenzívnej sile generačného vplyvu. Energia s neuveriteľne hlbokým dosahom, širokým rozsahom a dlhodobým dopadom pre všetkých. 

Nemá zmysel odolávať Plutónskemu vplyvu, bojovať proti nemu. Pluto vždy dosiahne svoju cestu a akýkoľvek odpor len zvýši tlak, ktorému budeme zbytočne vystavení.

Pluto POTREBUJE splniť svoju misiu. A to je úplná evolučná TRANSFORMÁCIA na všetkých úrovniach existencie. Je venovaná skrytému a tajnému, neviditeľnému a nevedomému..

Pluto nám prichádza na pomoc pri čistení, prerezávaní a zásadnej transformácii koreňového systému jednotlivca, kolektívu, spoločnosti, ľudstva. Aby sme sa konečne dostali k veci. Aby sme poznali PRAVDU, aby sme opustili všetko, čo je falošné alebo zastarané, aby sme umožnili koreňom chytiť dych a rásť do našej plnej sily.

Pluto neprichádza s ponukou na rokovanie. Pluto prichádza, aby si vzal to, čo mu patrí. Berie nám to, čo nám bráni v rozvoji. Na zážitkovej úrovni vždy vnímame túto fázu ako bolesť - stratu. Až neskôr pochopíte, prečo bolo potrebné ukončiť mŕtve časti nášho života. Len málo ľudí dokáže oceniť a pochopiť význam Plutónskeho vedenia v danom okamihu. Keď sa však o niekoľko rokov obzriete spätne, pochopíte a poďakujete.

 

Budeme teda svedkami veľkých radikálnych zmien. 

 

V istom zmysle je to odpoveď na tisíce rokov útlaku, čím sa  postupne prinavráti prapodstatné ženské VEDOMIE.  Plutónska vlna transformačnej sily je prijať zodpovednosť.

 

Ako vidíte, všetky moje osobné a online PROGRAMY boli vopred pripravené a sú v hlbokom súlade s vyššie uvedeným PROCESOM.

 

Som VODNÁR a preto som poctená a posilnená vedením ZDROJA a zároveň moje KONZULTÁCIE sú jasným zrkadlom všetkých situácií kde je ilúzia,  faloš... aby priniesli hlboké očistenie a TRANSFORMÁCIU. 

 

Pluto bolo vo Vodnárovi naposledy v rokoch 1777 – 1797 a vtedy prinieslo vrchol americkej a francúzskej revolúcie, ktorých slogan „Bratstvo, rovnosť, sloboda“ na vlajkách nebol náhodný.  Bola to hnacia sila bojového zápalu, ktorý poháňal revolúciu a ľudovú jednotu a tie sú odvtedy hlavnými ideálmi znamenia Vodnára. Vek Vodnára a človek Vodnár – alebo človek, ktorý má Vodnára v ascendente –  je totiž poháňaný SLOBODOU.  Zahŕňa to aj právo na sebaurčenie vo všetkých oblastiach, slobodu vyznania, svedomia, morálky, slobodu myslenia a tvorivej mysle s cieľom rozvíjať sa.

 

20-ročná CESTA Pluta v znamení Vodnára prináša: Po ľudskej stránke ideály priateľstva, solidarity, spolupatričnosti, lojality a sociálnej rovnosti. 

 

Revolúcia a idea za ženskú rovnoprávnosť – hybná sila emancipačnej túžby a pripravenosti a obrovské úsilie, v ktorom žena prejde CESTOU svojho opätovného oslobodenia sa po telesnej, emocionálnej aj duchovnej stránke, aby bola celistvá.

 

Je teda na nás, na jednotlivcoch aj na kolektíve, ako túto príležitosť využijeme a ako budeme formovať náš svet.

Verím, že aj týmito informáciami sa môžete vedomejšie pripraviť na to, čo sa okolo vás momentálne deje a pochopiť to.

 

Ak túžite pomôcť s pochopením prečo ste sa práve v tomto čase rozhodli inkarnovať na ZEM a aké VÝZVY ste sa rozhodli riešiť v spoločnosti, v rodine?..Objednajte si niektorú z mojich služieb.S láskou a úctou Yvette Terapeut, Lektor, Kouč