Záväzná  PRIHLÁŠKA  1.stupeň  SPIRITUAL  ACADEMY

Meno
E-mail
Tel.číslo/ Mobil
Adresa
Vek
Vaše pracovné zameranie
Váš príbeh
Prečo sa chcete vzdelávať ?
Čo sa chcete naučiť?
Ako chcete využiť dosiahnuté vzdelanie?
Vaše doterajšie spirituálne vzdelanie

Po vyplnení PRIHLÁŠKY je potrebné uhradiť Zápisné, aktuálne v cene 99 € 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018

Do poznámky uveďte Vaše celé meno.

 

Pre živnostníkov: 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8330 0000 0024 0095 1103

Do poznámky uveďte Vaše celé meno.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa GDPR.